Veiligheid Nederland in Kaart

Veiligheid Nederland in Kaart onderzoekt het risico op overstromingen van dijkringgebieden en welke gevolgen deze overstromingen met zich meebrengen voor nabij gelegen steden en dorpen. De Technische Adviescommissie heeft een methode voor de waterkeringen ontwikkeld welke voor deze taak gebruikt wordt. Deze methode is uitermate geschikt om zwakke schakels in de dijkring op te sporen zodat deze aangepakt kunnen worden.

Er zijn verschillende typen dijkringen. Daarom is het noodzakelijk dat we deze methode op alle typen te testen om te zien of deze toepasbaar is. Dit komt in de praktijk neer op 16 van de 53 dijkringen waarop de methode doorgerekent wordt.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt in het veiligheidsbeleid rond overstromingsrisico's in Nederland.

Webdesign Leiden

Veel ondernemers hebben natuurlijk een nieuwe website nodig als ze beginnen met hun bedrijf. Als je een bedrijf in Leiden wilt beginnen kan het dan slim zijn om een webdesigner in Leiden te vinden. Wows, het bedrijf dat deze domeinnaam beheert is een bedrijf in webdesign Leiden. Wows maak websites speciaal voor startende ondernemers die gewoon een website nodig hebben die klanten oplevert en bezoekers krijgt. Wows focussed op webdesign, sales en marketing.